Handreiking organiseren digitale toegankelijkheid

De Handreiking organiseren digitale toegankelijkheid laat rijksorganisaties zelf toetsen of hun te archiveren websites voldoen aan de toegankelijkheidseisen voor overheidswebsites.