Chatberichten archivering, tijdelijke instructie voor bewindspersonen

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed heeft onderzoek gedaan naar de archivering van chatberichten bij het ministerie van Algemene Zaken. In haar rapport van 3 oktober 2022 oordeelt de Inspectie dat de Instructie bewaren chatberichten niet voldoet aan de eisen van de eisen van de Archiefwet en doet de aanbeveling de instructie c.q. het beleid daarmee in lijn te brengen.