Model selectielijst voor automatisch bewaarde e-mail

Alleen met een vastgestelde ‘selectielijst’ mag je organisatie onderdelen van het e-mailarchief na een bepaalde termijn vernietigen of naar het Nationaal Archief brengen voor blijvende bewaring. Om je te ondersteunen bij het opstellen van een selectielijst is er een Modelselectielijst automatischebewaarde e-mail, die je kunt aanpassen naar de specifieke situatie van jouw organisatie. In de toelichting staat hoe de selectielijst voor e-mail verschilt van andere selectielijsten en een verantwoording van de gemaakte keuzes.