Juridisch advies Sociale Media Archivering

Het project Sociale Media Archivering ondersteunt rijksorganisaties bij het duurzaam toegankelijk maken van sociale media content. Het project bestaat uit een aantal fasen:

  • Fase 1: Het verbeteren van de kennis- en informatiepositie van de Rijksoverheid op het terrein van het archiveren van sociale media.
  • Fase 2: De ontwikkeling van kennisproducten, methoden, technieken en een aanpak voor het gebruik en duurzaam toegankelijk maken van overheidsinformatie op sociale media.
  • Fase 3: Het onderzoeken van een rijksbrede werkwijze en bijbehorende beleidskader voor de omgang met en het duurzaam toegankelijk maken van sociale media in de toekomst bij het Rijk.

De eerste fase van het project is reeds afgerond. Tijdens deze fase heeft RDDI het bureau ICTRecht gevraagd om juridisch advies over het veiligstellen en archiveren van sociale media-content door rijksorganisaties. Ook het advies is opgedeeld in fasen. Zo beantwoordt dit eerste rapport de vraag of de sociale media-content op accounts van bewindspersonen integraal kan worden veiliggesteld, om vervolgens binnen de totale hoeveelheid informatie de archiefbescheiden duurzaam toegankelijk te maken. Naast de Archiefwet wordt ook gekeken naar de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) / Wet open overheid (Woo), art. 68 van de Grondwet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).