Model Regeling onderzoek in e-mails en/of bestanden

Om gearchiveerde e-mailberichten te kunnen doorzoeken, is het belangrijk dat je organisatie een regeling voor onderzoek in e-mail of bestanden heeft. Hiermee kunnen bepaalde bevoegde personen onderzoek doen naar informatie in e-mails en/of bestanden van (oud-)medewerkers, tot en met het beveiligingsniveau 'Departementaal Vertrouwelijk'.

Je kunt deze modelregeling gebruiken en aanpassen naar de specifieke behoeftes van je organisatie. De Word-versie van dit document is op aanvraag beschikbaar.