Richtlijn archiveren overheidswebsite

De Richtlijn archiveren overheidswebsites is een norm voor het archiveren van openbare overheidswebsites. De richtlijn beschrijft de eisen aan websitearchivering, het toepassingsgebied en de status ervan. Ook geeft het een toelichting op alle gebruikte begrippen en bevat het een voorbeeldstappenplan.