Verslag Verkenning sociale media bij het Rijk

Dit verslag geeft een uiteenzetting van de verkenning van sociale media bij het Rijk en biedt aanknopingspunten voor het ontwikkelen van rijksbreed beleid en het signaleren van potentiƫle verbeteringen. Ook maakt het verslag diverse invalshoeken, behoeften en eisen rondom dit onderwerp inzichtelijk.