Animatie project Sociale Media Archivering

De Rijksoverheid maakt steeds vaker gebruik van sociale media. Het zijn extra communicatiekanalen die helpen informatie, ideeën en ervaringen te delen met een breed publiek of specifieke doelgroep. Communicatie via sociale media biedt kansen, maar brengt ook uitdagingen met zich mee. Binnen overheidshandelen moet informatie duurzaam toegankelijk zijn. Dat vraagt om richtlijnen. Het project Sociale Media Archivering helpt sociale media duurzaam toegankelijk te maken bij rijksorganisaties.

De Rijksoverheid
maakt steeds vaker gebruik

van sociale media.

Het zijn extra communicatiekanalen
die helpen informatie,

ideeën en ervaringen te delen
met een breed publiek

of specifieke doelgroep.

Communicatie via sociale media
biedt kansen,

maar brengt ook uitdagingen met zich mee.

Binnen overheidshandelen moet informatie
duurzaam toegankelijk zijn.

Dat vraagt om richtlijnen.

Het project Sociale Media Archivering
helpt sociale media

duurzaam toegankelijk te maken
bij rijksorganisaties.

Zo wordt overheidsinformatie
op sociale media beschikbaar voor kennisdeling,

verantwoording en 
openbaarheidsverplichtingen.

Het duurzaam toegankelijk maken
van de openbare sociale media berichten

is noodzakelijk
voor een transparante overheid.

Dit is in lijn met artikel 68 van de grondwet,

de archiefwet

en de Wet openbaarheid van bestuur,

vanaf mei 2022 de Wet open overheid.

Het Rijksprogramma voor Duurzaam
Digitale Informatiehuishouding

maakte in 2021
het gebruik van sociale media

bij de Rijksoverheid inzichtelijk
en stelde alle publieke berichten

van bewindspersonen
uit de kabinetsperiode Rutte III veilig.

Het opdoen van kennis,
vaardigheden en ervaring

staat centraal in de kennisproducten
die samen met het beleidsadvies

worden opgesteld, zodat rijksorganisaties
in staat worden gesteld

om hun sociale media te archiveren.

Wil je meer weten over dit RDDI-project?

Kijk dan op www.open-overheid.nl