Datamanagement

Overheidsinformatie moet goed bewaard blijven en toegankelijk zijn – nu én in de toekomst. Daarvoor hebben we betrouwbare datasystemen nodig. Deze systemen hebben twee belangrijke eisen: ze moeten duurzaam toegankelijk zijn, en rijksbreed inzetbaar.

Duurzaam toegankelijke systemen

Om te zorgen dat overheidsinformatie ook na lange tijd nog beschikbaar en betrouwbaar is, zijn duurzaam toegankelijke systemen nodig. Iedereen die recht heeft op toegang tot bepaalde informatie, moet die informatie makkelijk kunnen vinden, lezen en interpreteren. Het helpt hierbij om kenmerken van data (metadata) toe te voegen, zoals waarde, context- en toegangsinformatie. Informatie is dan beter vindbaar en in de juiste context te plaatsen.

Dezelfde datasystemen voor alle rijksorganisaties

Binnen de Rijksoverheid willen we meer gaan werken met dezelfde ICT-voorzieningen. Want werken met generieke datasystemen heeft voordelen. Het is efficiënt om de systemen gezamenlijk in te kopen en te beheren: we delen de kosten en houden de systemen integraal up-to-date. Daarnaast zijn bronnen makkelijker aan elkaar te koppelen en komt het informatiebeheer van de verschillende organisaties meer overeen. Dat maakt het makkelijker om samen te werken. 

De rol van informatieprofessionals: kennis, optimalisatie en controle

Als informatieprofessional is het belangrijk dat je weet welke datasystemen de overheid gebruikt. En of deze systemen duurzaam toegankelijk en breed inzetbaar zijn. Daarnaast moet worden gecontroleerd of alle bron- en representatie-informatie in de systemen compleet en juist is. Zo draag je als informatieprofessional bij aan het optimaliseren van toegangsbeheer, bijvoorbeeld bij een Woo-verzoek of parlementaire enquête. En je kunt je collega’s of departement goed adviseren over de mogelijkheden en randvoorwaarden. 

Instrumenten en diensten over datamanagement

 • Handreiking archiveren by design
  Deze handreiking van het Nationaal Archief geeft praktische handvatten om aan de slag te gaan met archiveren by design. Archiveren by design is een werkvorm om informatiesystemen duurzaam toegankelijk in te richten. De handreiking bestaat uit verschillende modules met informatie, inspiratie en praktijkvoorbeelden rondom dit thema.
 • Producten- en dienstencatalogus (PDC)
  In de producten- en dienstencatalogus vind je elk jaar het rijksbrede aanbod van Doc-Direkt. Doc-Direkt is het centrale expertise- en dienstencentrum dat innovatieve, generieke diensten en expertise levert ter algemene ondersteuning en voor programma’s en projecten. Doc-Direkt is gespecialiseerd in integraal archief-, informatie- en datamanagement en helpt rijksorganisaties bij het op orde brengen van hun informatieprocessen. 
 • Werkagenda Waardengedreven digitaliseren
  In deze Werkagenda zijn de hoofdlijnen van het digitaliseringsbeleid uitgewerkt met concrete doelen en acties. De werkagenda is de eerste stap in de invulling van de ambities van het kabinet voor de waardengedreven digitale transitie van Nederland.
 • I-strategie Rijk 2021-2025
  In de I-strategie Rijk 2021-2025 staan de gezamenlijke prioriteiten van alle Chief Information Officers (CIO’s) van het Rijk voor de informatievoorziening. Thema 3 en 4 gaan in op ICT-systemen en het optimaliseren van generieke voorzieningen.
 • Toepassen MDTO
  MDTO (Metagegevens voor duurzaam toegankelijke overheidsinformatie) helpt bij het vastleggen en uitwisselen van eenduidige metagegevens om de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie mogelijk te maken.
 • Richtlijn Metagegevens Overheidsinformatie
  Deze richtlijn geeft aan welke metagegevens je moet toevoegen aan overheidsinformatie. Deze gegevens maken overheidsinformatie duurzaam toegankelijk en betrouwbaar. De richtlijn is een uitwerking van de internationale standaard NEN-ISO 23081.
 • Richtlijn Metagegevens Overheidsinformatie: Toelichting
  Deze toelichting werkt de Richtlijn Metagegevens Overheidsinformatie verder uit. Het omschrijft het doel van een richtlijn voor metagegevens, en hoe je de richtlijn toepast. 
 • Website digitaleoverheid.nl
  Deze website slaat een brug tussen het beleid en de professionals die werken aan digitalisering van de overheid. Hier vind je informatie over ambities, plannen, wetgeving, nieuws, achtergronden, instrumenten en praktische voorbeelden die helpen bij het verbeteren van de digitale dienstverlening van de overheid.

Hulp nodig?

Heb je vragen of opmerkingen over datamanagement? Of over instrumenten en diensten op deze pagina? Neem contact met ons op.