Opleiden, ontwikkelen en samenwerken met het onderwijs

Professionals die te maken hebben met informatiehuishouding hebben voortdurend nieuwe kennis en vaardigheden nodig. Leeractiviteiten die aansluiten bij de werkpraktijk dragen hieraan bij. En door samen te werken met onderwijs- en opleidingsinstituten ontwikkelen we gezamenlijk het vakgebied verder en werken we aan de instroom van jong talent.

Trainingen over informatiehuishouding en openbaarmaking vergroten de kennis over de regels en afspraken, en kaarten dilemma’s aan die daarbij komen kijken. Andere trainingen ondersteunen medewerkers in het primaire proces bij het gebruik van informatiemanagementproducten: denk aan een documentmanagementsysteem (DMS), een enterprise search-oplossing, laktooling en een oplossing om gekwalificeerd elektronisch te ondertekenen.

Om het vakgebied te ontwikkelen en de instroom van jong talent te verzekeren, werkt de Rijksoverheid bovendien intensief samen met het onderwijs  – op alle niveaus en in uiteenlopende richtingen.

Instrumenten en diensten rondom trainen, opleiden en onderwijs

Onder ‘Instrumenten en diensten’ vind je verschillende tools die je organisatie helpen bij het trainen en opleiden van informatieprofessionals en andere collega's, en bij de samenwerking met onderwijsinstellingen. Op dit moment zijn de volgende instrumenten beschikbaar:

  • Het Leerhuis informatiehuishouding voor de professional biedt een laagdrempelige, allesomvattende plek voor professionele ontwikkeling van de informatiebeheerder. Je vindt er een uitgebreid aanbod aan relevante en actuele klassikale cursussen, e-learnings en praktische leertrajecten, waaraan informatieprofessionals gratis kunnen deelnemen. Ook vind je in Leerhuis een kennisbank en een community.
  • De Leerexpedities zijn onderdeel van het Leerhuis informatiehuishouding. Deze leerexpedities verbinden de praktijk en theorie, geven deelnemers zelf de regie over hun ontwikkelproces, en laten hen zo hun eigen werkpraktijk verbeteren. Bovendien breiden deelnemers hun netwerk uit met professionals en experts die met soortgelijke vraagstukken werken.
  • Ook de trajecten ‘Informatiebeheer ontmoet …’ staan in het Leerhuis. In deze reeks leren informatieprofessionals samen met een specifieke andere functiegroep (zoals architecten, Woo-juristen, privacydeskundigen, etc.) over elkaars werkpraktijk. Welke taal wordt gesproken en welke termen, gewoontes, procedures en perspectieven zijn daarin van belang?
  • Er is een onboardingprogramma voor alle nieuwe informatieprofessionals bij het Rijk zonder informatiehuishoudingachtergrond. Verschillende opleidingsactiviteiten, waaronder e-learnings, geven startende informatieprofessionals basiskennis over bijvoorbeeld de Archiefwet, waardering en selectie en archivering by design. Doc-Direkt heeft dit verwerkt in een onboardingprogramma voor I-Adviseurs met sessies en workshops over relevante wet- en regelgeving en een concrete praktijkcasus. Geïnteresseerd in het programma en draaiboek? Neem contact op Doc-Direkt
  • Het team Informatiehuishouding binnen het I-Partnerschap ondersteunt je organisatie in de samenwerking met onderwijsinstellingen op het gebied van informatiehuishouding. Denk aan leerstoelen, lectoraten en gastdocentschappen, innovatie-, stage-, afstudeer- en onderzoeksopdrachten en kennissessies om met onderwijs en overheid het brede vakgebied verder te brengen.
  • Doc-Direkt helpt medewerkers in het primaire proces om om wegwijs te worden in systemen en applicaties die ze aanbieden. Denk aan een documentmanagementsysteem (DMS), een enterprise search-oplossing, laktooling en een oplossing om gekwalificeerd elektronisch te ondertekenen. Deze dienst staat beschreven in de Dienstencatalogus (dienst 2.2.3) van Doc-Direkt.

Hulp nodig?

Heb je vragen of opmerkingen over trainen, opleiden, samenwerken met het onderwijs of instrumenten en diensten op deze pagina? Neem contact met ons op.