Zo doen zij het: de GoedBewaard-coaches van SZW

Waar bewaar je welke informatie? Wat is een slimme zoekvraag in Zoek & Vind? Hoe sla je het gemakkelijkst je e-mail op? De medewerkers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kunnen met deze vragen en meer terecht bij de GoedBewaard-coaches. Acht man en vrouw sterk maken zij goed informatiebeheer en transparant werken eenvoudiger en laagdrempeliger.

Om de informatiehuishouding te verbeteren heeft SZW in 2021 het programma ENIGMA (later omgekat naar het Aktieplan IHH Open op Orde SZW) in het leven geroepen. Zij beseften dat voor ‘De 7 vuistregels voor een goede informatiehuishouding’ die SZW had opgesteld, een vertaalslag nodig was naar de medewerkers. En dat de medewerkers waar mogelijk ontzorgd en gefaciliteerd moesten worden. Felix Poortman, coördinator van de GoedBewaard-coaches: “Want de gemiddelde SZW’er ziet het belang én wil een informatiehuishouding die op orde is, maar het kost nu nog veel tijd en werk, omdat het nog geen routine is.” Daarom traden eind 2021 de eerste GoedBewaard-coaches aan.

Lees het volledige bericht op de website van RDDI