Spoor Informatiehuishouding, actielijn 4: Bestuur en naleving

Bestuur en naleving

De informatiehuishouding is ingewikkeld. Rijksorganisaties willen graag overzicht hebben. En antwoorden op vragen als: welke informatie heeft de organisatie? Hoeveel tijd kost het om gegevens te vinden? Hoeveel informatieverzoeken zijn er over een bepaald onderwerp binnengekomen? Op basis van deze gegevens kunnen rijksorganisaties dan goede maatregelen nemen. Een dashboard kan, net als in een auto, rijksorganisaties dit soort overzichtelijke informatie geven. Aan de hand van die inzichten kunnen zij hun werkprocessen verbeteren. 

Visie: Er is heldere sturing op de informatiehuishouding en informatievoorziening waarbij de diverse disciplines bijeenkomen. Er is overzicht en inzicht in input, output en outcome. De maatschappelijke behoefte aan informatie staat centraal. Er zijn passende planning en control instrumenten die de organisaties scherp houden.