19 oktober Inloopspreekuur 'Ervaring opdoen actieve openbaarmaking'

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Digitaal via Teams

Aanmelden voor het inloopspreekuur kan bij projectsecretaris Charlotte Baveco onder vermelding van ‘aanmelding inloopspreekuur 19 oktober’.

Heeft u vragen over de werkdefinities van de eerste informatiecategorieën of over het openbaar maken via de Woo-index? Via digitale inloopspreekuren kunt u deze gaan stellen. De inloopspreekuren vinden maandelijks plaats en zijn bedoeld voor alle organisaties die onder de Wet open overheid vallen. Het tweede inloopspreekuur staat gepland op donderdagmiddag 19 oktober tussen 15:30 en 16:30, via Teams.

Op 17 juli zijn de werkdefinities van de eerste vier informatiecategorieën vastgesteld in de stuurgroep PLOOI. Het gaat om: Woo-verzoeken en -besluiten, Organisatie en werkwijze, Bereikbaarheidsgegevens en Vergaderstukken decentrale overheden. Het is de bedoeling dat organisaties deze werkdefinities gaan gebruiken bij het actief openbaar maken van de betreffende categorieën. Om hierbij te ondersteunen organiseren Programma PLOOI, RDDI en KOOP/Logius dit inloopspreekuur.

Aanmelden voor het inloopspreekuur kan bij projectsecretaris Charlotte Baveco onder vermelding van ‘aanmelding inloopspreekuur 19 oktober’. Om zoveel mogelijk vragen te kunnen beantwoorden, is het handig als u uw vragen voorafgaand aan de bijeenkomst naar ons toestuurt. Dat kan via hetzelfde mailadres.