Werkdefinitie Woo-informatiecategorie ‘Organisatie en werkwijze’

Deze werkdefinitie beschrijft de informatiecategorie ‘Organisatie en werkwijze’ in de Wet open overheid (artikel 3.3 1d Woo) en geeft aan wat overheidsorganisaties ten minste openbaar moeten maken, en op welke wijze, om aan hun verplichtingen in de Woo te voldoen voor deze categorie. Gebruik de werkdefinitie om de openbaarmaking van deze categorie binnen de eigen organisatie in te regelen. Mogelijk wordt de werkdefinitie nog aangepast op basis van praktijkervaringen. Op termijn wordt actieve openbaarmaking van deze categorie, zoals gedefinieerd in de uiteindelijke werkdefinitie, verplicht gesteld. Een handreiking voor het openbaar maken van deze categorie volgt nog op deze site.