29 februari Demo Donderdag: VraagDeStaat met één druk op de Woo-knop

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Digitaal

Vorige Demo Donderdag vertelde het Duitse civic tech platform FragDenStaat hoe zij burgers helpen om goede informatieverzoeken te formuleren. De basiscode waarop hun platform functioneert wordt in talloze landen hergebruikt om burgers betere toegang te geven tot overheidsinformatie – waaronder Nederland! Leren van buurlanden over het begeleiden van informatieverzoeken? Allang gebeurd: VraagDeStaat met één druk op de Woo-knop!

Tim Staal, medeverantwoordelijk voor die Nederlandse variant namens expertisecentrum SPOON, vroeg zich terecht af waarom hun Woo-knop niet benoemd werd. Zoals het een responsieve open overheid betaamt herstellen we die omissie graag. Daarom te gast bij deze Demo Donderdag: Tim en zijn collega Liesbeth. 

Openbaar archief

FragDenStaat wordt niet alleen door verzoekers gebruikt. Zelfs ambtenaren zoeken er naar informatie. Elk verzoek dat via het platform wordt ingediend draagt bij aan een openbaar archief waarin ook de afhandelingen van informatieverzoeken doorzoekbaar zijn. Dat overzicht kan fungeren als moresprudentie waardoor zowel verzoekers als verstrekkers niet telkens opnieuw het wiel hoeven uit te vinden. En er schuilt nog veel meer inzicht in zo’n archief, zoals de reactietermijn van verzoeken of meer grip op thema’s waarover publieke belangstelling bestaat. Zulke sturingsinformatie is waardevol voor de overheid. Is het dan voorstelbaar dat die zich ook verbindt aan zo’n maatschappelijk initiatief?

Benieuwd naar het perspectief van verzoekers op deze vraag? Kom dan naar de komende digitale Demo Donderdag, donderdag 29 februari om 13.30! We trappen weer af met een korte ‘terugblik op de toekomst’ waarna Tim en Liesbeth vertellen over de Woo-knop.

Meld je aan door een mailtje te sturen naar Pepijn van Houdt, p.h.vanhoudt@minocw.nl, o.v.v. 'Aanmelding Demo Donderdag'. Heb je eerder een uitnodiging gekregen voor de Demo Donderdag, dan hoef je je niet aan te melden: je ontvangt automatisch een uitnodiging in je mail.