30 mei Open Donderdag | Open Gov Week

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Nationaal Archief

Tijdens deze speciale Open Gov Week editie van Open Donderdag, presenteert Waag FutureLab het eindrapport 'Grip op eigen gegevens'. Waag FutureLab is een van de actiehouders van het Actieplan Open Overheid.  

Welke tools kunnen burgers gebruiken om controle te krijgen over het verzamelen, delen en gebruiken van data door overheidsorganisaties. Danny Lämmerhirt, Lead Future Internet Lab van Waag Futurelab vertelt erover tijdens deze Open Donderdag.

Controle over gegevens

Steeds meer interacties tussen burgers, overheden en derde partijen worden gedreven door het verzamelen, verwerken en delen van grote hoeveelheden gegevens. Digitale data spelen steeds meer een leidende rol in de interacties tussen samenleving en overheid, maar ook bij de uitvoering van publieke dienstverlening. Het is daarom belangrijk dat de samenleving controle heeft over welke gegevens worden verwerkt en in welke contexten, om diensten aan te passen aan de verschillende behoeften van burgers.

Eén antwoord is om burgers meer controle te geven over hun eigen gegevens. In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft Waag Futurelab onderzocht welke tools burgers ter beschikking staan ​​om controle op hun gegevens uit te oefenen. Dit onderzoek maakt deel uit van het nationale Actieplan Open Overheid 2023-2027.

Technologische infrastructuur

Danny Lämmerhirt, Lead Future Internet Lab geeft een overzicht van de tools die burgers kunnen gebruiken om controle te krijgen over het verzamelen, delen en gebruiken van data door overheidsorganisaties. Daarbij wordt uitgelegd welke AVG-rechten burgers via technische hulpmiddelen kunnen uitoefenen. De lezing eindigt met een discussie over de rol die overheden zouden kunnen spelen bij het vergroten van de controle van het maatschappelijk middenveld over data, bijvoorbeeld door de actieve ontwikkeling van technologische infrastructuur voor het delen van data en duidelijkere wettelijke regels voor data-intermediairs.