Architectuurschets Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie: ‘Denk groot, begin klein’

Nu beschikbaar: de Architectuurschets Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie. De Architectuurschets geeft een beeld van de essentiële architectuurkeuzes - geformuleerd als ambities - die nodig zijn om de informatiehuishouding van de overheid structureel te verbeteren.De schets kwam tot stand binnen het programma Open op Orde, onder regie van het Nationaal Archief.

Het idee daarbij is om op een andere manier te kijken naar de inrichting van zowel het beheer als de uitwisseling van informatie. Zoals de naam suggereert, is dit slechts een eerste schets van een nieuwe architectuur; een nadere uitwerking van de ideeën en concepten is noodzakelijk. 

"Het beoogde effect van de Architectuurschets is het realiseren van duurzaam toegankelijke overheidsinformatie.”, vertelt Steven Ham, enterprise architect. 

Belangrijke concepten in de Architectuurschets zijn een verregaande standaardisering, metadatering en structurering van informatie. Door gegevens op een consistente manier te organiseren en te ‘labelen’, wordt het gemakkelijker om informatie te vinden, te doorzoeken en te gebruiken. 

Lees het volledige bericht op de website van het Nationaal Archief.