Gespreksleidraad als openbaarheid schuurt

Wat doe je als openbaarheid vragen oproept? Zoals: wanneer breng ik informatie naar buiten? Of: wat is wijsheid als ik niet kan inschatten wat publieksreacties zijn? Hoe informeer ik de bewindspersoon hier zuiver over, wetend dat hij/zij er anders over denkt?

Gesprek
Beeld: Pixabay

De handreiking ‘Dilemmagesprekken. Als openbaarheid schuurt.’ helpt om in deze situaties met collega’s helder te krijgen wat er speelt en op een ontspannen en behoedzame manier de volgende stap te kiezen.

Je gaat in twee uur, onder leiding van een gespreksleider, met elkaar in gesprek om het dilemma te verhelderen en de vervolgstap te bepalen. De handreiking bestaat uit een werkblad voor deelnemers en een toelichting voor de gesprekleider en de persoon met het dilemma. Er is ook een verkorte versie van een uur en er wordt gewerkt aan (het uitbreiden van) een begeleiderspool. De leidraad is opgesteld door Guido Rijnja (Rijksvoorlichtingsdienst) en Hélène van der Sluijs (Publicontact), met inbreng van vele collega’s. Ervaringen zijn meer dan welkom, zo maken we de handreiking - en natuurlijk de gesprekken - steeds beter. Meer weten? Neem dan contact op met Guido Rijnja: g.rijnja@minaz.nl.