Het dilemmagesprek, als openbaarheid schuurt - deelnemer

Als je bij de overheid werkt, is openbaarheid geen keuze, maar een opdracht. Tegelijkertijd is het steeds makkelijker om informatie verder te verspreiden en groepen te mobiliseren. Daardoor roept openbaar maken – wat op zichzelf niets nieuws is in het openbaar bestuur – meer vragen op dan ooit: wat betekent het, wat is de impact en kan ik voor de gevolgen instaan? Om daarbij te helpen is deze aanpak voor dilemmagesprekken ontwikkeld.