Cultuur en gedrag

De overheid wordt steeds opener doordat we informatie delen. Actief en op verzoek van de Eerste en Tweede Kamer, journalisten, wetenschap en maatschappij. Hiermee willen we de overheid transparanter maken om daarmee beter verantwoording te kunnen afleggen over gemaakte keuzes en beleid. Om aan dit hogere doel te werken maken we in fases steeds meer en sneller informatie openbaar. Denk aan de Wet open overheid en het actief openbaar maken van beslisnota’s bij alle Kamerstukken. Maar het uitvoeren van nieuwe wetten en besluiten zorgt nog niet voor een open overheid. Rijksmedewerkers, teams en organisaties moeten ook een verandering doormaken. Hoe staan we in ons werk, hoe geven we er invulling aan? Openheid als mindset is wennen, soms spannend en nog geen automatisme.

Hoe stimuleren we gedrag en cultuur gericht op openheid?

Een open overheid valt of staat met de optelsom van het gedrag van duizenden rijksmedewerkers. Hoe kunnen we rijksmedewerkers stimuleren om goed om te gaan met hun informatie en de openbaarheid daarvan? En hoe kunnen we hen helpen bij de uitvoering van nieuwe wet- en regelgeving, zoals de Wet open overheid en het openbaar maken van beslisnota’s? Wij bieden diverse diensten en instrumenten aan die ingezet kunnen worden om medewerkers te helpen bij de transitie naar een open overheid. Denk aan handreikingen die helpen bij het goed opslaan en archiveren van informatie of bij het schrijven voor openbaarheid. Maar ook e-learnings, trainingen en gedragsonderzoeken.

Instrumenten en diensten over cultuur en gedrag

Om ambtenaren en professionals zo goed mogelijk te helpen met het veranderen van cultuur en gedrag vind je verschillende tools onder ‘Instrumenten en diensten’. Op dit moment zijn de volgende instrumenten beschikbaar:

Hulp nodig?

Heb je vragen of opmerkingen over cultuur en gedrag of instrumenten en diensten op deze pagina? Neem contact met ons op.