Informele consultatieronde eerste informatiecategorieën, doe mee!

Ben jij betrokken bij het actief openbaar maken van informatie bij jouw bestuursorgaan? En wil je meedenken over de uitwerking van de verplichte categorieën? Doe dan mee aan de informele consultatieronde op KIA!

Skyline Den Haag
Beeld: ©Bas Kijzers / Mediatheek Rijksoverheid

In de Wet open overheid (Woo) staan zeventien categorieën van informatie die bestuursorganen op termijn actief openbaar moeten gaan maken. Het Programma Open Overheid en het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) werken deze  categorieën nu uit, in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). We maken de definities duidelijker en/of ontwikkelen hulpmiddelen die bestuursorganen kunnen gebruiken bij het openbaar maken van de informatiecategorie. Dit doen we samen met praktijkexperts vanuit verschillende bestuursorganen (waaronder ministeries, provincies, gemeenten, waterschappen en zbo’s).

Feedback gevraagd op Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA)

We horen graag al in een vroeg stadium van een bredere groep van bestuursorganen of zij met de definities en hulpmiddelen (welke nog in concept zijn) uit de voeten kunnen. Tot 10 juni loopt er daarom een informele consultatieronde voor de categorieën die als eerste zijn uitgewerkt. 

Het gaat om de categorieën:

  • Organisatie- en bereikbaarheidsgegevens;
  • Woo-verzoeken en -besluiten;
  • convenanten en
  • vergaderstukken decentrale overheden. 

Opmerkingen, suggesties en aanvullingen kunnen gedeeld worden in de KIA-groep Informatiecategorieën Wet open overheid. Word lid van de groep om te reageren!

Vervolgstappen

Aan het einde van de informele consultatieperiode worden de reacties verzameld en verwerkt. Eind juni zal er een samenvatting van de reacties en aanpassingen binnen de groep op KIA worden geplaatst.