Terugblik Open Gov Week 2023

Van 8 tot en met 12 mei was het Open Gov Week. Tijdens deze week kwamen overheden, maatschappelijke organisaties en burgers wereldwijd in actie voor een opener overheid. Nederland deed ook mee. Zo ging de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op werkbezoek in de gemeente Buren om in gesprek te gaan over de Wet open overheid (Woo) en vond de Od Kennissessie over de Woo plaats. Ook publiceerden we op open-overheid.nl interviews met een Woo-coördinator en een onderzoeksjournalist waarin zij terugkeken op het eerste jaar van de Woo. De conclusie van een week van gesprekken en interviews over de Woo? We zijn er nog niet.

Minister BZK bezoekt gemeente Buren tijdens Open Gov Week

8 mei: Minister BZK op werkbezoek in de gemeente Buren

Hoe ziet werken aan een open overheid er in de praktijk uit voor overheden? En hoe zijn de ervaringen met de Woo? Om daar meer over te weten te komen ging de minister van BZK op bezoek bij de gemeente Buren. De invoering van de Woo is een grote opgave voor alle overheidsorganisaties. Ook voor de gemeente Buren. Ze werken daar hard aan de technische mogelijkheden om informatie te kunnen delen.

De gemeente Buren loopt voorop als het gaat om actieve openbaarmaking. Dat doen zij onder meer door hun Startplan Actieve Openbaarmaking. Dat is een plan waarmee ze bij de gemeente zelf informatie openbaar maken, zonder dat daar op voorhand naar gevraagd wordt. Op deze wijze krijgen inwoners makkelijker toegang tot informatie.

Buren deelt de ervaringen, informatie én de software die zij hiervoor ontwikkelt zodat andere gemeenten hier ook gebruik van kunnen maken. Zo hoeft niet iedere gemeente het wiel opnieuw uit te vinden.

Bekijk het Startplan Actieve Openbaarmaking.

Lees het nieuwsbericht van de Gemeente Buren over het werkbezoek.

9 mei: Od Kennissessie over de Woo

De tweede editie van de Od Kennissessie was een groot succes. Inspirerende workshops, diepgaande discussies en de eerste uitreiking van de Od Kwaliteitsawards. De Od Kwaliteitsawards worden uitgereikt aan organisaties die hun dienstverlening aanzienlijk hebben verbeterd en waarvan de resultaten bijdragen aan kwaliteitsverbetering in de informatievoorziening. Er is een prijs voor decentrale overheden en een voor centrale overheden. Het ministerie van Justitie en Veiligheid en de gemeente Tilburg mochten de prijzen in ontvangst nemen. De overige finalisten, de gemeente Den Haag en de Eerste Kamer, gingen met een mooie bos bloemen naar huis.

Meer weten? Lees de terugblik op de Od Kennissessie.

Over de Woo gesproken: interviews

In het kader van 1 jaar Woo en Open Gov week interviewden we een onderzoeksjournalist en een Woo-coördinator.

  • ‘Wat we na de toeslagenaffaire gewonnen hebben op gebied van openbaarmaking, zijn we met de Woo weer kwijtgeraakt.’ Terugkijkend op het eerste jaar van de Wet open overheid ziet Woo-specialist en onderzoeksjournalist Bas van Beek weinig verbeteringen. Lees het interview met Bas van Beek.
  • “Doe niet zo moeilijk. Zeg gewoon wat je wilt, dan kijk ik of ik dat boven tafel kan krijgen.” Woo-coördinator Jacomijn Kuiper is pragmatisch ingesteld. Naar verzoekers, maar ook naar beleidsambtenaren. Vooral om het werk behapbaar te houden, want Woo-verzoeken zijn de laatste jaren steeds complexer geworden. Lees het interview met Jacomijn Kuiper.

Over Open Gov Week

Open Gov Week is een initiatief van het Open Government Partnership (OGP). Nederland is lid van het OGP en stelt in het kader van haar lidmaatschap iedere twee jaar het Actieplan Open Overheid op. Dit jaar stuurt Nederland haar vijfde actieplan naar het OGP. Lees meer over het Actieplan Open Overheid.

Denkers en doeners binnen en buiten de overheid komen tijdens Open Gov Week bij elkaar om oplossingen te bedenken voor hun meest prangende problemen. In de afgelopen vijf jaar zijn er meer dan 1.600 evenementen geweest in meer dan 60 landen, van openbare debatten en vergaderingen tot hackathons en webinars.

Meer informatie over de Open Gov Week.

Lees verhalen over internationale initiatieven.

Open Gov Week