In het nieuws: Kuipers slaat adviezen over meer openbaarheid over corona-aanpak in de wind

Volkskrant: "Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) weigert ondanks kritiek van het onafhankelijke Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) het eigen transparantiebeleid aan te passen."

VWS-minister Kuipers schrijft in een donderdagavond aan de Tweede Kamer gestuurde brief dat hij een belangrijk deel van de aanbevelingen van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) uit april niet zal overnemen. Volgens de bewindspersoon zou meer transparantie ten koste gaan van de bestuurbaarheid. Een individuele afhandeling van verzoeken om informatie is volgens de bewindspersoon praktisch niet uitvoerbaar.

Lees het hele bericht op Volkskrant.nl

Reactie advies inzake Woo-verzoek naar informatie over COVID-19

ACOI teleurgesteld over besluit

Het ACOI is teleurgesteld over de reactie van de minister van VWS op het advies van het college inzake Woo-verzoeken naar informatie met betrekking tot Covid-19.

Op LinkedIn laat ACOI-voorzitter Ineke van Gent weten:

“De reactie is absoluut niet in lijn met de Woo. De Kamer heeft de wet open overheid met grote meerderheid van stemmen aangenomen en het kabinet heeft beloofd zich in te zetten voor een nieuwe, open bestuurscultuur. Die geest van de Woo, openbaarheid tenzij, zie ik niet terug in de reactie van de minister. De minister maakt van openbaarheid een probleem, terwijl openbaarheid juist een oplossing is. Het is noodzakelijk voor een goedwerkende democratie waarin de overheid gecontroleerd kan worden. Het wantrouwen in onze overheid, in onze democratie, is nog nooit zo hoog geweest als nu. Voor het goed functioneren van de staat, is juist meer transparantie nodig in plaats van minder. Het advies belandt bij de rechter en ook de Kamer heeft het, en die controleert uiteindelijk de minister. Het laatste woord hierover is nog niet gezegd. De Woo geldt als uitgangspunt voor het beleid van alle ministeries, dus ook voor VWS”

Lees het advies dat het ACOI in april uitbracht