VWS verbetert doorzoekbaarheid Woo-documenten corona-aanpak

Het ministerie van VWS heeft vandaag een nieuw platform gelanceerd dat het makkelijker en gebruiksvriendelijker maakt om openbaar gemaakte documenten over de coronacrisis te kunnen doorzoeken. Het platform is in samenwerking met verschillende belanghebbenden ontwikkeld. Alle documenten die vanaf nu worden gepubliceerd zullen op het nieuwe platform worden gepubliceerd. De reeds openbaar gemaakte documenten komen er met terugwerkende kracht op.

coronavirus

Sinds maart 2020 heeft het ministerie van VWS meer dan 450 corona-gerelateerde Wob/Woo-verzoeken ontvangen. Naar aanleiding van de ingediende verzoeken zijn verschillende besluiten genomen waarbij documenten openbaar zijn gemaakt. Dit kan per besluit om honderden, tot duizenden, documenten gaan. Deze besluiten met inmiddels tienduizenden documenten werden sinds het najaar van 2020 op de website wobcovid19.rijksoverheid.nl gepubliceerd. Het bleek echter onbegonnen werk voor een verzoeker om in die veelheid aan documenten de gezochte informatie te vinden. Om die reden heeft het ministerie besloten om een nieuw platform te ontwikkelen.

Lees het volledige bericht op Rijksoverheid.nl