Werkdefinitie Woo-informatiecategorie Onderzoeksrapporten, handreiking Organisatie- en bereikbaarheidsgegevens vastgesteld

Op 10 januari is de werkdefinitie voor de informatiecategorie Onderzoeksrapporten (artikel 3.3, 2j van de Wet open overheid) vastgesteld in de stuurgroep PLOOI. Deze werkdefinitie heeft de vorm van een beslishulp: een hulpmiddel dat, naast een definitie van de categorie, ook extra toelichting geeft en voorbeelden ter illustratie. De beslishulp helpt organisaties met het bepalen of een document valt onder de categorie ‘onderzoeksrapporten’ in de Woo en dus op termijn verplicht actief openbaar gemaakt moet worden.

Het vaststellen van de werkdefinitie is een stap op weg naar deze verplichtstelling. De werkdefinitie wordt nog bijgesteld op basis van praktijkervaringen van organisaties die deze categorie openbaar maken, voordat de verplichting in werking treedt.

Bekijk de vastgestelde werkdefinitie (beslishulp) van de categorie Onderzoeksrapporten

Naast de beslishulp Onderzoeksrapporten, is ook de handreiking voor het openbaar maken van de informatiecategorieën Organisatie en werkwijze (categorie 1d) en Bereikbaarheidsgegevens (1e) vastgesteld. Deze handreiking beschrijft hoe deze categorieën na verplichtstelling openbaar gemaakt moeten gaan worden, en wat je daar nu al voor kunt doen. De handreiking is een levend document, dat actueel wordt gehouden met aanpassingen aan de digitale infrastructuur (het Register van Overheidsorganisaties en de Woo-index).

Bekijk de handreiking Organisatie- en bereikbaarheidsgegevens

Oproep aan organisaties

Gebruik de werkdefinitie en de handreiking wanneer je deze informatiecategorieën vanuit jouw organisatie actief openbaar maakt. Leidt dit in de praktijk tot vragen, stel deze dan in één van de inloopspreekuren.