12 december Inloopspreekuur 'Ervaring opdoen actieve openbaarmaking'

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Digitaal via Teams

Heeft u vragen over de werkdefinities van de informatiecategorieën of over het openbaar maken via de Woo-index? Via digitale inloopspreekuren kunt u deze gaan stellen. De inloopspreekuren vinden maandelijks plaats en zijn bedoeld voor alle organisaties die onder de Wet open overheid vallen.

Op dit moment zijn er vastgestelde werkdefinities van de eerste vijf informatiecategorieën (tranche 1). Het gaat om: Woo-verzoeken en -besluitenOrganisatie en werkwijzeBereikbaarheidsgegevensVergaderstukken decentrale overheden en Convenanten Het is de bedoeling dat organisaties deze werkdefinities gaan gebruiken bij het actief openbaar maken van de betreffende categorieën. Om hierbij te ondersteunen organiseren Programma PLOOI, RDDI en KOOP/Logius dit inloopspreekuur.

Aanmelden voor het inloopspreekuur op 12 december kan met onderstaand formulier. Om zoveel mogelijk vragen te kunnen beantwoorden, is het handig als je je vragen voorafgaand aan de bijeenkomst naar ons toestuurt. Dat kan via hetzelfde formulier.

Op de volgende momenten staan ook inloopspreekuren gepland:

Aanmeldformulier inloopspreekuren actieve openbaarmaking 12 december, 11.00 – 12.00 uur

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om u de link naar de bijeenkomst te sturen en om eventueel contact met u op te kunnen nemen naar aanleiding van uw vraag. Ook gebruiken we de gegevens om bij te houden welke organisaties en functies deelnemen aan het inloopspreekuur. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)