Quickstart ‘Schrijven voor openbaarheid’

De quickstart ‘Schrijven voor openbaarheid’ is een handig hulpmiddel voor iedereen die bij de overheid werkt. Want in principe kunnen de stukken die jij schrijft openbaar gemaakt worden. Bovendien is het een van de uitgangspunten van ambtelijk vakmanschap: we werken vanuit verantwoording. En een waarde die hier nauw mee samenhangt is transparantie: we geven zicht in wat we doen, hoe we dat doen en waarom we dat doen. Onder meer door informatie actief en passief openbaar te maken. Hoe je dat doet? Dat vind je gemakkelijk terug in de quickstart!

Veel documenten moeten openbaar toegankelijk zijn of worden. Daarom is het handig om daar al tijdens het schrijven van stukken (zoals beleidsnota’s, memo’s en rapporten) rekening mee te houden. Dat heet Open by Design: bij het opstellen van de informatie wordt al rekening gehouden met toekomstige openbaarmaking. Bijvoorbeeld op het gebied van persoonsgegevens en digitoegankelijkheid. Zo voorkom je dat je achteraf extra werk moet doen. In de quickstart vind je handige tips én een aantal belangrijke zaken om alert op te zijn.

De quickstart is in verschillende vormen gemaakt. Er is een online versie waarin handig wordt doorverwezen naar andere websites voor meer informatie. Een versie die je uit kunt printen voor op je bureau. Een drukbare versie voor als je de quickstart in een grotere oplage wilt afdrukken. En een versie die je kunt aanpassen op de afspraken die binnen je eigen organisatie gelden.

Bekijk alle versies