Volwassenheidsniveau informatiehuishouding op Rijks ICT-dashboard

Een goede informatiehuishouding is essentieel voor een open overheid. Daarom voeren rijksorganisaties elk jaar een zogenaamde volwassenheidsmeting uit voor hun informatiehuishouding. Met deze zelfevaluatie beoordelen ze welk volwassenheidsniveau hun informatiehuishouding heeft. De meest recente volwassenheidsmetingen vind je op RijksICTdashboard.nl. 

Skyline Den Haag
Beeld: ©Bert Kijzers / Mediatheek Rijksoverheid

De eerste meting (de 0-meting) is in 2021 uitgevoerd, de 1-meting in 2022 en in februari 2024 verwachten we de 2-metingen.

Goed meten dankzij vier volwassenheidsniveaus

De metingen worden beoordeeld aan de hand van vier vooraf vastgestelde volwassenheidsniveaus. Zo kan de voortgang goed bijgehouden worden. De volwassenheidsniveaus zijn als volgt omschreven:

Niveau 1: Ad hoc

Er wordt ad hoc en reactief gewerkt. Processen, procedures en beleid zijn niet gedefinieerd en verantwoordelijkheden zijn niet belegd. Ook de missie en visie ontbreken. 

Niveau 2: Herhaalbaar

Er ontstaat bewustwording voor het beschrijven van processen, procedures en beleid, maar worden alsnog ad hoc en inconsistent toegepast. Alleen de minimale vaardigheden zijn gedefinieerd. Training is mogelijk, maar wordt zonder achterliggend plan gedaan. Verantwoordelijkheden zijn wel beschreven. 

Niveau 3: Gedefinieerd

Er wordt gewerkt volgens de vereiste kaders. Processen, procedures en beleid worden gedefinieerd en uitgevoerd en verantwoordelijkheden en KPI’s worden benoemd. Benodigde vaardigheden zijn gedefinieerd en trainingen vinden plaats op eigen initiatief. Strategie en visie zijn ontwikkeld en er zijn procedures ingericht om te evalueren wanneer systemen moeten worden veranderd.

Niveau 4: Gemanaged 

Er is sprake van “compliancy by design”. Werkzaamheden zijn dus gekoppeld aan de visie en strategie van de organisatie. Processen en procedures zijn geïntegreerd in de organisatiestructuur. Er wordt proactief gewerkt aan het continu verbeteren van deze processen en procedures en er zijn procedures ingericht om actief in de gaten te houden wanneer systemen moeten worden veranderd. Trainingen worden juist structureel ingezet en kennisdeling wordt daarbij gestimuleerd. Ook wordt er actief data verzameld om het functioneren te evalueren en weer te verbeteren

Veel projecten dragen bij aan betere Informatiehuishouding

De informatiehuishouding binnen de rijksoverheid is een zeer divers aandachtsgebied binnen het programma Open Overheid. Nu lopen er 24 projecten verdeelt over vier actielijnen. Eén actielijn focust zich puur op werving en opleiding van informatieprofessionals. Andere actielijnen dragen bij aan het beheersen van de aard en omvang van de informatie, het verbeteren van de informatiesystemen en hoe je het beste kunt sturen en naleven.

De projecten die onder deze actielijnen vallen, vinden uiteindelijk allemaal hun weg naar de afzonderlijke rijksorganisaties. De verandering is door de omvang gestaag maar van de 0 naar de 1 metingen is er vooruitgang geboekt en die lijn hopen we de komende periode door te trekken.

Meer informatie over de volwassenheidsmetingen 

Meer informatie over de 0-metingen