Video: Actief openbaar maken, wat moet je daarvoor doen?

Een open en transparante overheid is belangrijk voor iedereen en het aan de overheid zelf om beter te functioneren. Daarom wordt zo veel mogelijk informatie actief openbaar gemaakt. Dit is vastgelegd in de Wet Open Overheid. Daarin staat wie verplicht zijn om bepaalde informatie actief openbaar te maken.

Maar wat houdt dat eigenlijk in? Actief openbaar maken? En wat moeten jullie daarvoor doen? We leggen het uit in deze video.

*Muziek speelt op de achtergrond*

Host: Een open en transparante overheid is belangrijk voor iedereen en het aan de overheid zelf om beter te functioneren. Daarom wordt zo veel mogelijk informatie actief openbaar gemaakt. Dit is vastgelegd in de Wet Open Overheid. Daarin staat wie verplicht zijn om bepaalde informatie actief openbaar te maken.

Maar wat houdt dat eigenlijk in? Actief openbaar maken? En wat moeten jullie daarvoor doen?

Actief openbaar maken betekent dat je ongevraagd bepaalde informatie voor iedereen toegankelijk en vindbaar maakt. Dat kun je bijvoorbeeld doen door de informatie op je website te publiceren. Dit geldt minimaal voor een bepaalde informatie, onderverdeeld in zeventien informatie categorieën. Maar het mag natuurlijk meer. Bijvoorbeeld omdat daar veel vraag naar is. We noemen dat open, tenzij.

Beeldtekst: Goed vindbaar.

Host: De wetgever vind het ook belangrijk dat informatie goed vindbaar is, zodat iemand niet door verschillende websites hoeft te zoeken naar bepaalde overheidsinformatie. Daarom is er nu de Woo-index.

Beeldtekst: Wat is de Woo-index?

Host: Om de documenten van jouw organisatie ook hier vindbaar te maken. Moeten de links naar de internet locaties opgevoerd worden. Kan iedereen dat doen? Nee. Om mis informatie te voorkomen kan alleen een redacteur die toegang heeft tot de WAO index links toevoegen.

Beeldtekst: Eisen.

Host: Het moet voor de Woo-index mogelijk zijn om de documenten in te lezen. De website waarop gepubliceerd wordt, moet daarom aan een aantal technische eisen voldoen. Check daarvoor open streepje over twee punten, nl slash WO strepen index en kijk samen met je leveranciers wat hiervoor nodig is.

Beeldtekst: Samenvatting. Even samengevat. Check of je website voldoet aan de publicatie standaarden. Zorg dat je een redacteur voor de WO index hebt aangewezen, publiceerde documenten en voeg de links toe aan de WAO index.

Beeldtekst: Begin vandaag. Host: Je kan dus vandaag al aan de slag gaan met het openbaar maken van informatie via de Woo-index. Daarmee geef je iedereen op één plek toegang tot de door jou openbaar gemaakte informatie.

Meer weten? Ga naar www.open-overheid.nl/woo-index.

*Muziek eindigt*

Beeldtekst: Werken aan een Open Overheid.

Heb je hulp nodig bij actief openbaar maken via de Woo-index. De komende tijd vinden digitale spreekuren en invulsessies plaats.