Update #3 Actieplan Open Overheid 2023-2027

Ieder kwartaal geven actiehouders van het Actieplan Open Overheid een update. De derde update van het nieuwe actieplan 2023-2027 over het tweede kwartaal van 2024 staat nu op de website.

open overheid

Ieder kwartaal geven actiehouders van het Actieplan Open Overheid een update. De derde update van het nieuwe actieplan 2023-2027 over het tweede kwartaal van 2024 staat nu op de website.

Het onderzoek door de Waag Futurelab (actiepunt 1, Grip op eigen gegevens) naar regie op data (actielijn 1) is nu bijna afgerond. In het onderzoek worden de mogelijkheden en beperkingen beschreven om Nederlandse burgers meer controle te geven over data.

Ook is de Universiteit Leiden een stap verder met het zesde actiepunt: Informatiepositie van burgers in geschillen met de overheid. Zij hebben alle juridische literatuur en jurisprudentie over knelpunten die bestaan in de informatiepositie van burgers in het bestuursprocesrecht in kaart gebracht. In de volgende stap van hun onderzoek gaan zij advocaten en rechters interviewen. Deze interviews vinden dit kwartaal plaats.

Lees alle updates van de actiehouders