Genomineerden Transparantieprijs Over Informatie Gesproken

Op 1 mei 2022 trad de Wet open overheid (Woo) in werking, als opvolger van de Wet openbaar bestuur (Wob). Dit was voor regeringscommissaris Informatiehuishouding Arre Zuurmond reden om een ontbijtsessie te wijden aan deze nieuwe wet. Twee jaar later, komende donderdag 23 mei,  bespreekt Bas Eenhoorn (vervanger van Arre) met Alexandra van Huffelen (staatssecretaris Digitalisering), Fleur Gräper (staatssecretaris OCW) en diverse tafelgasten waar we nu staan met de Woo en welke vorderingen er zijn gemaakt. Net als vorige jaren wordt de Transparantieprijs Over Informatie Gesproken overhandigd aan een van de initiatiefnemers van een ‘transparant dossier’.

Beeld werken aan een Open Overheid

Genomineerden Transparantieprijs Over Informatie Gesproken

Dit jaar zijn de volgende vier initiatieven genomineerd voor de transparantieprijs:

OpenStad: digitale participatie-projecten

OpenStad biedt een open source platform waarmee eenvoudig interactieve websites kunnen worden gemaakt voor participatieprojecten. Het biedt mogelijkheden om inwoners op een interactieve manier meer invloed en zeggenschap te geven op wat er in hun stad of dorp gebeurt. Denk bijvoorbeeld aan een online stemtool, manieren om plannen in te sturen, een tool waarmee bewoners budget kunnen toewijzen aan plannen voor het gebied en een keuzewijzer voor bijvoorbeeld complexe openbare ruimteprojecten. 

Provincie Groningen: aanpak bij omvangrijke verzoeken

De Groningse aanpak kenmerkt zich door constructief overleg met de verzoeker. Via o.a. het gezamenlijk definiëren van zoektermen en/of via vertrouwelijke voorinzage kan in overleg met de verzoeker een afbakening van het verzoek plaatsvinden waarbij soms nog maar 20 % van het oorspronkelijke verzoek over blijft. Daarmee biedt het een antwoord op een van de belangrijkste gesignaleerde problemen bij de afhandeling van Woo-verzoeken. De aanpak van de Provincie Groningen wordt gewaardeerd door o.a. het ACOI en de Regeringscommissaris Informatiehuishouding.

Gemeente Hoeksche Waard: actieve openbaarmaking

Deze gemeente publiceert als een van de eerste overheden zowel een overzicht van convenanten, Woo-verzoeken en klachtoordelen. Terwijl de wettelijke plicht daarvoor nog niet is ingegaan. De stukken zijn goed machineleesbaar en voor het grootste deel digitoegankelijk.

Dutch Institute for Vulnerability Disclosure: openbaarmaking veiligheidslekken

Dit instituut heeft als doel de risico’s op veiligheidslekken op bijvoorbeeld overheidswebsites openbaar te maken nadat de specialisten van de overheid geïnformeerd zijn en publiceert deze inclusief de werkwijze. “We aim to make the digital world safer by reporting vulnerabilities we find in digital systems to the people who can fix them. We have a global reach, but do it Dutch style: open, honest, collaborative and for free.” 

Meld je aan en stem mee

Benieuwd wie de winnaar wordt? Sluit online aan bij de ontbijtsessie 2 jaar Woo op donderdagochtend 23 mei. Tijdens de ontbijtsessie stemmen kijkers mee op een favoriete initiatief.

Meld je aan voor de Ontbijtsessie 2 jaar Woo & de uitreiking Transparantieprijs.