Gemeente Hoeksche Waard wint Transparantieprijs Over Informatie Gesproken 2024

De gemeente Hoeksche Waard wint Transparantieprijs Over Informatie Gesproken 2024. De prijs werd vanochtend uitgereikt tijdens de Ontbijsessie 2 jaar Woo in de Centrale Bibliotheek Den Haag. Gemeente Hoeksche Waard publiceert als een van de eerste overheden een overzicht van convenanten, klachtoordelen en Woo-verzoeken, terwijl de wettelijke plicht daarvoor nog niet is ingegaan. De stukken zijn goed machine-leesbaar en voor het grootste deel digi-toegankelijk.
 

Transparantieprijs 2024

De vier genomineerden OpenStad, Provincie Groningen, Gemeente Hoeksche Waard en Dutch Institute for Vulnerability Disclosure (DIVD) presenteerden hun initiatief in een videopitch, waarna de kijkers thuis of op kantoor online hun stem konden uitbrengen voor de top twee. De jury, bestaande uit staatssecretaris Digitalisering Alexandra van Huffelen en gastheer Bas Eenhoorn, koos vervolgens de Gemeente Hoeksche Waard als winnaar.

Selectiecriteria

Bij de keuze werden de volgende selectiecriteria meegenomen:

  • Er is een belangrijke bijdrage geleverd aan het vergroten van de transparantie
  • De bijdrage draait om het verbeteren van openbaarmaking op verzoek en/ of vergroten van de actieve openbaarheid
  • Er is sprake van maatschappelijke impact (versterking positie burgers in de informatierelatie)
  • Er is bewijs m.b.t. het omschreven effect (publicaties/ artikelen/ social media)
  • Voorkeur gaat uit naar organisaties die transparantie niet als centraal doel hebben, maar dit moeten waarmaken

Kleinschalig en praktisch

De jury koos voor het initiatief, vanwege de kleinschaligheid en de praktische manier waarop deze informatie wordt gepubliceerd. Na het winnen van de prijs gaf Amanda Hanemaaijer namens de Gemeente Hoeksche Waard een eerste reactie: “Mooi dat de praktische ingeslagen weg wordt gewaardeerd, 'gewoon doen' werkt!"