Derde actiehoudersbijeenkomst Actieplan Open Overheid 2023-2027

Op 16 mei vond de derde actiehoudersbijeenkomst van het Actieplan Open Overheid plaats bij het Nationaal Archief. Tijdens de bijeenkomst werd een terug- én vooruitblik geworpen op het actieplan. Dit in verband met de refresh van het actieplan die in 2025 op het programma staat.

actiehoudersbijeenkomst mei 2024

Refresh Actieplan Open Overheid

Het huidige actieplan is nu bijna een jaar onderweg en de eerste resultaten zijn al geboekt. Zo heeft Waag Futurelab hun onderzoek naar de wijze waarop burgers grip kunnen krijgen op hun informatie inmiddels afgerond en wordt er flinke progressie geboekt op de verschillende actiepunten.

Dit actieplan heeft voor het eerst een looptijd van vier jaar: 2023-2027. Daarom zal er na twee jaar een refresh – een herijking – plaatsvinden; een moment om processen te verbeteren en actiepunten waar nodig aan te vullen en aan te scherpen.

Tijdens deze actiehoudersbijeenkomst werd daar een eerste stap toe gezet door op interactieve wijze terug- en vooruit te blikken. In verschillende groepen brainstormden de aanwezigen over de afgelopen periode – wat ging er goed en wat kan er beter? – en over de kansen die het actieplan in de toekomst kan bieden. Uit die discussie kwamen mooie aanknopingspunten naar voren die zullen worden betrokken bij de refresh van het actieplan. Over de planning en inhoud van de refresh volgt nog meer informatie.

De Maatschappelijke Coalitie Over Informatie Gesproken

Tijdens de actiehoudersbijeenkomst gaf Frank van Ierssel, voorzitter van de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken een update. De structurele financiering voor 2024 is rond en de coalitie heeft in maart een call for proposals uitgezet waarvoor in totaal €400.000 budget is om maatschappelijke projecten en onderzoeksprojecten te financieren. Er is een portfolio stuurgroep in het leven geroepen om de proposals te beoordelen en op donderdag 30 mei zullen de ondersteunde initiatieven bekend worden gemaakt.