Verzamelbrief Open Overheid: openstaande motie en toezeggingen Woo

Op dinsdag 25 juni verstuurde staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) een verzamelbrief over de Wet open overheid aan de Eerste en Tweede Kamer. In die brief informeert zij de Kamers over de nog openstaande toezeggingen en motie rondom actieve openbaarmaking, het Meerjarenplan Openbaarheid en Informatiehuishouding Rijksoverheid en de Woo-instructie die zijn gedaan tijdens het commissiedebat Woo van 15 februari en het bijbehorende tweeminutendebat van 5 maart. 

TK Verzamelbrief Openstaande motie en toezeggingen Wet open overheid (Woo)

Zetels Tweede Kamer
Beeld: ©Eric Maas / Mediatheek Rijksoverheid

Eerder deze maand stuurde de staatsecretaris een kamerbrief en een kabinetsreactie naar de Tweede Kamer. Op 6 juni informeerde zij de Kamer over de voortgang van de Wet open overheid (Woo). En op 21 juni ontving de Kamer de kabinetsreactie op de Woo-invoeringstoets, met daarin maatregelen om de uitvoering en de uitvoerbaarheid van de Woo te verbeteren. In beide brieven zijn belangrijke stappen aangekondigd om de werking van het Nederlandse openbaarmakingsstelsel te verbeteren.

Bijlagen

Bekijk ook de bijlagen bij de Verzamelbrief van 25 juni 2024.