Vind de juiste informatieprofessionals

Een open overheid vraagt om mensen met de juiste kennis van en ervaring met een optimale informatiehuishouding. Daarbij is behoefte aan strategische, tactische en operationele specialisten.

Arbeidsmarkt

In de huidige krappe arbeidsmarkt is het belangrijk om actief te werven en goed zichtbaar te zijn voor de verschillende doelgroepen. Met diverse instrumenten en diensten kunnen wij je hierbij gratis ondersteunen.

Open op Orde

Het rijksbrede project Versterking capaciteit informatiehuishouding, onderdeel van Open op Orde, helpt je bij de externe werving van informatieprofessionals.

Wij zoeken naar kandidaten en onderhouden met onze kandidatenservice een pool van geïnteresseerden. Hiermee faciliteren wij het contact tussen organisatie, vacaturehouder en (latent) geïnteresseerde informatieprofessional. Ook werkt het projectteam aan onderzoek en monitoring, en organiseert het evenementen en kennissessies. Op de volgende pagina vind je een kort overzicht van de diensten van het rijksbrede project Versterking capaciteit informatiehuishouding.