Infographic Wet open overheid

Vanaf 1 mei 2022 is er een nieuwe wet die de toegang tot overheidsinformatie regelt: de Wet open overheid. Deze komt in plaats van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).