2-meting (2023) informatiehuishouding ministerie van Algemene Zaken

2-meting informatiehuishouding van het ministerie van Algemene Zaken (2023). Dit is het resultaat van de zelfevaluatie om het volwassenheidsniveau van de informatiehuishouding te beoordelen.

Om zo open en transparant mogelijk te zijn als overheid, meten we elk jaar wat goed gaat en wat beter kan. Als rijksorganisatie doe je hiervoor een zelfevaluatie waarmee je kijkt hoe de informatiehuishouding ervoor staat. Elke organisatie geeft aan hoever ze zijn op verschillende gebieden. Bijvoorbeeld in hoeverre de organisatie weet waar de risico’s en zwakke punten zitten in de informatiehuishouding, of er afspraken zijn over informatiebeheer met samenwerkingspartners, of informatiesystemen aan de eisen voldoen, en of medewerkers worden opgeleid op het gebied van informatiehuishouding.