Handreiking Schrijven van beslisnota's EZK en LNV

De handreiking Schrijven voor openbaarheid is opgesteld door de ministeries van EZK en LNV om hun medewerkers te ondersteunen bij het schrijven van (beslis-)nota’s. In de handreiking staan concrete voorbeelden bij een aantal dilemma’s die ook voor andere departementen leerzaam zijn.