Handreiking dilemmagesprekken

De handreiking ‘Dilemmagesprekken. Als openbaarheid schuurt.’ helpt om met collega’s helder te krijgen wat er speelt en op een ontspannen en behoedzame manier de volgende stap te kiezen. Bekijk en gebruik ook het werkblad voor deelnemers.