Praktijkvoorbeeld: Handreiking Woo-afhandelingsproces SZW & Nederlandse Arbeidsinspectie

22 januari 2024 heeft de Programme Board van het programma ENIGMA, Informatiehuishouding Open op Orde SZW de handreikingen Woo afhandelingsproces SZW en de Nederlandse Arbeidsinspectie vastgesteld. De handreikingen geven met name duiding wanneer een Woo-verzoek omvangrijk is, wanneer van het ‘standaard’ afhandelingsproces wordt afgeweken en welke processtappen daarbij komen kijken. De handreikingen zijn voor SZW een belangrijk instrument om bij te dragen aan het verbeteren en optimaliseren van het afhandelingsproces.