Wet open overheid

De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op informatie over alles wat de overheid doet. 

Lees de Wet open overheid op wetten.overheid.nl