Whitepaper: Actieve openbaarheid ‘by design’

Het is belangrijk om als organisatie een visie en strategie te ontwikkelen voor de implementatie van actieve openbaarmaking. De whitepaper Verkenning actieve openbaarmaking overheidsinformatie helpt je bij het opstellen daarvan.