Toetsingskader Informatie van de centrale overheid

In dit toetsingskader is uitgewerkt hoe de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed toezicht houdt op de informatiehuishouding van het Rijk. Het toetsingskader hangt nauw samen met het algemene toezichtkader van de Inspectie.