Werkagenda Waardengedreven digitaliseren

In deze Werkagenda zijn de hoofdlijnen van het digitaliseringsbeleid uitgewerkt met concrete doelen en acties. De werkagenda is de eerste stap in de invulling van de ambities van het kabinet voor de waardengedreven digitale transitie van Nederland.

Werkagenda Waardengedreven digitaliseren