Meerjarenplannen Openbaarheid & Informatiehuishouding overheidsorganisaties

VNG, IPO en Unie van Waterschappen maakten Meerjarenplannen waarin zij beschrijven hoe ze aan hun informatiehuishouding en openbaarmaking werken. Ze schreven deze plannen in het kader van de Wet open overheid.