Rapport 'Toekomst van Beleidsintimiteit

In het kader van het Actieplan Open Overheid 2020-2022 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft het Instituut voor Maatschappelijke Innovatie (IMI) onderzoek gedaan naar beleidsintimiteit. Het daaruit voortvloeiende rapport ‘De toekomst van beleidsintimiteit’ verkent het dilemma tussen transparantie en vertrouwelijkheid in het openbaar bestuur en doet een aantal suggesties voor de toekomstige vormgeving van beleidsintimiteit bij de uitvoering van de Wet open overheid (Woo).

De bevindingen van het rapport zijn gebaseerd op literatuurstudie, interviews en bijeenkomsten met verschillende doelgroepen, waaronder Woo-juristen, beleidsmedewerkers, topambtenaren, wetenschappers en maatschappelijke organisaties.

Het rapport beschrijft dat de opvattingen over de grotere mate van transparantie in het openbaar bestuur uiteenlopen. Enerzijds is er de zorg dat verdergaande openbaarmaking ervoor zorgt dat ambtenaren zich niet meer vrij voelen om kritisch te adviseren. Anderen zien vooral voordelen van meer transparantie, omdat dit kan leiden tot meer begrip en vertrouwen. Het rapport stelt dat een zekere mate van vertrouwelijkheid wenselijk is, zoals bij mondelinge overleggen en telefoongesprekken. Volledige transparantie wordt door iedereen beschouwd als een onwenselijk toekomstbeeld. Ook staan in het rapport verschillende suggesties voor knoppen om aan te draaien bij de toekomstige vormgeving van beleidsintimiteit.