Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2022

De Rijksoverheid vindt transparantie en openheid erg belangrijk. Ook als het om haar eigen resultaten en functioneren gaat. Begin 2022 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties daarom  aangegeven elk jaar te rapporteren over de afhandeling van informatieverzoeken (Woo-verzoeken). In de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk (JBR) 2022 wordt hierover voor het eerst verslag gedaan.