Hulpmiddel bij informatiecategorie 2g: Jaarplannen en jaarverslagen

Dit hulpmiddel is bedoeld om organisaties te helpen bij het openbaar maken van de categorie Jaarplannen en jaarverslagen. Het geeft per type bestuursorgaan een overzicht van de verplichtingen rond het opstellen van jaarplannen en jaarverslagen, en geeft daarbij aan wat openbaar moet worden gemaakt voor de Woo.