Werkdefinitie Woo-informatiecategorie: Bij vertegenwoordigende organen ingekomen stukken

Deze werkdefinitie beschrijft de informatiecategorie ‘Bij vertegenwoordigende organen ingekomen stukken’ in de Wet open overheid (artikel 3.3 2a Woo) en geeft aan wat overheidsorganisaties ten minste openbaar moeten maken, en op welke wijze, om aan hun verplichtingen in de Woo te voldoen voor deze categorie. Gebruik de werkdefinitie om de openbaarmaking van deze categorie binnen de eigen organisatie in te regelen. Mogelijk wordt de werkdefinitie nog aangepast op basis van praktijkervaringen. Op termijn wordt actieve openbaarmaking van deze categorie, zoals gedefinieerd in de uiteindelijke werkdefinitie, verplicht gesteld.