Verkorte werkdefinitie Woo-informatiecategorie Onderzoeksrapporten

Dit document bevat de verkorte werkdefinitie van de informatiecategorie ‘Onderzoeksrapporten’, art. 3.3 lid 2 sub j in de Wet open overheid (Woo), plus aanvullende praktische informatie bij het openbaar maken van deze categorie. De werkdefinitie geeft aan wat organisaties ten minste openbaar moeten maken binnen deze categorie om aan de verplichting in de Woo te voldoen. De werkdefinitie van de categorie Onderzoeksrapporten is eerder beschreven in de Beslishulp onderzoeksrapporten, die in januari 2024 is vastgesteld.